KLIPPANS HISTORIA

Klippans historia hör samman med det pappersbruk, Klippans bruk, som anlades vid en fors i Rönne å på 1500-talet. Byn hette vid denna tid Åby, men bruket fick namnet Klippan efter forsen. Så småningom då järnvägen kom till byn fick bruket ge namn åt hela samhället, eftersom man inte kunde tillåta två järnvägsstationer med samma namn och Åby redan var upptaget. Från orten kunde man även segla nedför ån till Ängelholm och havet.  När Helsingborgs-Hässleholms järnvägs AB, HHJ, invigdes 1875 fick man en efterlängtad anslutning till stambanenätet. Klippans järnvägsstation byggdes av brukspatronen själv och blev mycket påkostad och stor i jämförelse med övriga stationer längs HHJ, då godsägarfamiljen fick sin egen väntsal. Sedermera fick Klippan järnvägsförbindelse med Röstånga 1892, en linje som förlängdes till Eslöv 1898 (KEJ). Denna lades ner 1961. En förbindelse med Ängelholm, EKJ, fanns 1907–1953.  Industrin, med läderfabrik, ett större mejeri och tegelbruk som dominerande verksamheter, var avgörande för Klippans utveckling under 1900-talet. Alla dessa verksamheter är i dag nedlagda.


Snabbfakta
Landareal: 374 km²
Invånarantal: 17 000
Centralort: Klippan 


Vår vackra natur
Klippans kommun är en medelstor kommun i Nordvästra Skåne. Hela kommunen präglas av den otroligt vackra naturen, och Söderåsens nationalpark lockar varje år tusentals besökare. Genom Klippans kommun rinner Rönneå, en plats för vandring, paddling och fiske. Det finns flera vackra vandringsstråk i hela kommunen.


Strategiskt läge
Näringslivet i Klippans kommun har en lång tradition. Här finns cirka 1200 aktiva företag inom många olika branscher. Det fördelaktiga läget med bra kollektivtrafik och närheten till större städer gör kommunen till en populär plats att starta företag. Klippans kommun är en del av Familjen Helsingborg, ett samarbete mellan 11 kommuner i Nordvästra Skåne främst inom områderna näringsliv och turism.


Sankt Petri kyrka - ritad av världskänd arkitekt
Klippan är den största tätorten i Klippans kommun. Här ligger bland annat Klippans konsthall, badhuset och St Petri Kyrka. St. Petri, som är designad av arkitekt Sigurd Lewerentz är känd över hela världen för sin vackra och meningsfyllda arkitektur. Klippans centrum blev också känt för många genom Torssons låt "Klippans centrum". Många fabriker har varit aktiva i Klippan, bland andra Klippans pappersbruk, där Sveriges första pappersmaskin började användas under 1800-talet. Bruket är fortfarande i drift.


Brottningen har alltid varit en stor del av Klippan. Flera framgångsrika brottare har startat sin karriär i lokala klubbar. Hotell Klippans Gästis har ett samarbete med Klippans brottareklubb och hotellet är värd för bl.a. Lady Open brottningstävlingen.


Våra tätorter
Klippans kommun består förutom Klippan av tre större tätorter; Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig. Stidsvig är känt av många för den vackra naturen som omringar det lilla gemytliga samhället. Här finns även Pinnån som är ett utmärkt fiskevatten. Livsmedelsföretaget Gelita Sweden som tillverkar gelatin har en av sina fabriker just här.

Kopparmöllan har legat i Stidsvig under hundratals år, i lite olika skepnader, bland annat som järnhytta och som namnet antyder kopparverk. Under sin storhetstid var Kopparmöllan en av de största gårdarna i området. Den har också namngett en vacker vandringsled i området.

I Östra Ljungby finns en vacker kyrka, uppförd i mitten av 1800-talet. Här märks exempelvis en dopfunt av sandsten från 1200-talet med tillhörande dopfat i mässing från senare delen av 1500-talet. I Östra Ljungby finns även ett friluftsbad som är ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna.


Ljungbyhed präglades under många år av den militära verksamheten i området. En verksamhet som började så tidigt som 1600-talet. I modern tid är verksamheten främst känd genom Krigsflygskolan F5 som la ner sin verksamhet under sent 1900-tal. Men verksamhet pågår än på området, bland annat genom en gymnasieutbildning i Flygteknik. I området finns en byggnad som verkligen sticker ut, Herrevadskloster. Klostret som grundades under 1100-talet av cistercienserorden är byggt på ett område där människor har levt ända sedan stenåldern. Herrevadskloster har också sin del i den militära historian då det under 1600-talet huserade officerare. Landskapet runt klostret, som idag är privatägt, är väldigt vackra. Den unika naturen är idag ett naturreservat.